AC-Service

Behöver din AC underhåll?

Idag har de allra flesta nya bilar AC. Tyvärr slarvas det mycket med underhållet, med följden att köldmediat läcker ut.

Hos oss kostar en översyn/felsökning 1500:-, vi felsöker ditt system samt kontrollerar köldmedienivån.
Du får därefter en statusrapport via mail eller telefon, samtidigt som vi ger dig offert på eventuella åtgärder.

Efter några år kan kapaciteten minska dramatiskt eller så slutar luftkonditioneringen att fungera. Andra vanliga problem med AC är att det samlas kondens i systemet. Detta kan bidra till att mögelsporer kan skapas, vilket kan vara hälsovådligt att få in i bilen.

Så vet du när det är dags att kolla din AC!

Ett bra tips är att man med jämna mellanrum även kör igång bilens AC under vintertid. En AC är konstruerad att vara i drift, annars ökar risken att man drabbas av driftstörningar och skador när den sen aktiveras. AC-systemet innehåller en speciell olja för smörjning och om det inte används så smörjs det inte som det borde. Om det börjar låta konstigt när du slår på din AC eller om det inte blir riktig kyla när du sätter den på max, så kan det vara tecken på din AC inte fungerar till fullo.

Andersson har ackrediteringsbevis från Incert

För att kunna serva en AC, så behövs förutom särskild apparatur, även kunskap och tillstånd för detta. Incert är det kontrollorgan som utfärdar dessa tillstånd men först efter att verkstaden och berörda mekaniker genomgått utbildning och därefter prov på denna kunskap. Först därefter kan verkstaden och den/de utbildade mekanikerna bli ackrediterade för att utföra dessa arbeten.